Answers

2016-01-15T07:24:23+08:00
 Ang pagpapahalaga at mga kasagutan sa mga hinanaing at pangangailangan ng mga residente o mamayan ay ipinapahayag ng mga ideolohiya kung saan ay naayon din sa kultura't kasaysayan ng bansa. Ito ay nahahati sa dalawang kategorya--pang-ekonomiya at pampolitika.

May tatlong uri ang ideolohiya na may kaugnayan sa malawakang kilusang nasyonalista sa timog at Kanlurang Asya--Demokrasya, Sosyalismo at Komunismo. Ang demokrasya ang ang higit na naging malaki ang impluwensiya  ng demokrasya sa mga kilusang 
6 4 6