Answers

2016-01-15T10:21:31+08:00
DEMOKRASYAAng salitang, "demokrasya," ay mula sa lumang salita ng mga Greko, wherekung saan ang "demo" ay nangangahulugan ng mga tao (gaya ng demograpiya) at "krasya (cracy)" ay kapangyarihan (gaya ng byurokrasya o aristokrasya).Ang salitang demokrasya, kung gayon, ay nangangahulugan ng ¨lakas ng mga tao¨. "Kasalungat dito, ang Gresya ay hindi masyadong demokratiko, sa kadahilanang ang kanilang ekonomiya ay base sa mga trabaho ng mga alipin.Marami ang uri ng demokrasya: halimbawa, demokrasyang kinakatawan o kumakatawan (kung saan ang mga tao ay humahalal ng mga katawan o representante sa parliamento o kongreso) upang gumawa ng mga pasya para sa kanila, at ang pakikilahok na demokrasya kung saan ang mga tao ay kasangkot sa paggawa ng mga pasya.Bilang isang tagapagpakilos, ikaw ay hinihikayat ng itaguyod ang demokrasya, halimbawa sa mga proyekto ng komunidad, pero ikaw ay hindi kailangang tumulad sa sistema ng kongreso ng Pilipinas. Humanap ng akma sa lipunan o komunidad.
1 5 1
2016-01-15T16:13:16+08:00
Ang demokrasya ay nangangahulugang pamamahala ng nakararami at mula sa salitang griyego na demos o mga tao at kratos o pamamahala
1 5 1