Answers

2016-01-18T22:22:04+08:00

´╗┐Ang HESUS (Jesus) ---> ay isang salita sa Hebreyo (Hebrew) na ang ibig sabihin ay "God saves".

Pwede ring ang mga sumusunod:

* Hesus ---> name of the Messiah

* It also means "Yahweh saves, or "Yahweh is salvation"

* It also means that "He will be great and will be called the "Son of the Most High"

0
pero ang sabi nila may meaning ang mismong salita n hesus parang kay maria