Answers

2016-01-19T12:14:42+08:00
Ang kahulugan ng HDI ay Human Development Index
0
2016-01-20T00:09:04+08:00

HDI ---> means Human Development Index --> ito'y isang tool or kasangkapan na binuo ng United Nations para masukat at mabigyan ng ranggo (rank) and mga lebelo (levels) ng mga bansa sosyal at ekonomikong kaunlaran ayon sa apat na criteria gaya ng life expectancy mula sa pagkasilang, mean years sa pag-aaral sa eskwela, expected years ng pag-aaral at ang gross national income per capita.
0