Answers

2016-01-19T19:40:28+08:00
Ang kompanyang ito ay nakipagkalakalan sa Timog Asya ng bulak, sutla o seda, pangulay na lila (indigo dye), salpetre, tsaa at opyo. Ang Pagmamahala ng Kompanya sa India, ay nagsimulang maging epektibo noong 1757 pagkatapos ngLabanan sa Plassey, na tumagal hanggang 1858, pagkatapos ng Reblyon sa Indya nang 1857, at sa ilalim nang overnment of India Act 1858, ang pamahalaang Britanya ay direktang sumakop sa India bilang kanilang biseroy. Nagpatalaga sila ng isang pinuno o Britanyanong Raj. Opisyal na isinara ang kompanya noong Enero 1, 1874, dahil sa mungkahi sa East India Stock Dividend Redemption Act.
0