Answers

2016-01-20T22:33:45+08:00

CHANNEL OF DISTRIBUTION ---> ito ang kadena ng mga negosyo (chain of businesses) o kaya' ng kanilang mga tagapamagitan na kung saan a mga paninda at mga serbisyo ay dumadaan hanggang marating nito ang mga parokyano (customers).

Ito'y isang network ng mga indibidwal at organisasyon na damay o kaya'y may kinalaman sa pagkuha ng mga produkto o serbisyo galing sa mga producers o kaya'y mga taong pinagkukunan ng mga ito patungo sa mga customers o kaya\y parokyano.

0