Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan.maaaring tawagan ng pamahalaan ang sambayanan upang ipagtanggol ng estado, at ikatutupad niyo, ang lahat ng mga mamayan ay maaring atasang maghandog ng personal na serbisyo military o sibil. sa ilalim ng mga kondisyong itinakda

1

Answers

2016-01-22T21:21:45+08:00
Syempre tungkulin ng pamahalaan na tao ang una at panta-pantay ang bawt tao sa kanila

0