Answers

2016-01-22T17:28:06+08:00
Ang bapor tabo ay nahahati sa dalawang bahagi, taas at baba. sa taas na bahagi ang mga mayayaman, makapangyarihan o may mga pinag-aralan. Kinabibilangan ito ng mga prayle, kawani at mga nakabihis Europeo. Ang nasa ibabang bahagi naman ay kinabibilangan ng mga mahihirap, kaawa-awa at walang alam na mga tao tulad ng intsik, at indiyo. Tulad ng bapor tabo ang Pilipinas ay nahahati rin sa dalawa. Ang mga mayayaman at ang mga mahihirap. Ang pag-unlad naman ng Pilipinas ay maaari rin namang maihalintulad sa napakabagal na pag-usad ng bapor tabo
1 1 1
2016-01-22T21:23:34+08:00
Ang bapor at tabo ay magkaparehong lumulutang sa tubig

0