Answers

2016-01-25T20:03:43+08:00
Si Mullah Nassreddin ay kilala bilang pinakamahusay na tao sa larangan ng pagpapatawa. Sumikat siya at naging kilala sa buong lugar at naimbitan sa na magsalita sa harap maraming tao. Pumunta siya at pumayag, sa pagdating niya sa harap ng maraming tao ay tinanong niya sila "Alam niya ba ang aking sasabihin?" at sumagot ang mga tao ng "Hindi.". Sinagot naman niya sila, "Wala akong panahong ikuwento ang aking sasabihin sa mga taong hindi alam ang aking sasabihin." at siyay umalis. Naimbitan siyang muli, at tinanong niya sila sa kaparehas na tanong, sinagot siya ng mga tao ng "OO." at sinagot niya sila, "Alam niyo na pala ang aking sasabihin kaya di ko na pa sasayangin ang marami ninyong oras." at siyay umalis. Sa panghuling pagkakataon, inimbitahan siya at muli, tinanong niya sila sa kaparehas na tanong, kalahati ng mga tao'y sumagot ng "Oo", kalahati ay sumagot ng "Hindi" kaya sabo niya, "Kayong mga nakakaalam ng aking sasabihin ang magsabi nito sa mga hindi nakakaalam". At muli siya ay lumisan.
2 3 2
It actually has no definite ending