Answers

2016-01-30T11:01:15+08:00
1. Ang mga Elemento ng Sining2. Mga Elemento ng Sining-Biswal (Pinta,Iskultura at Arkitektura) 1.Linya 2.Valyu 3.Liwanag at Dilim oChiaroscuro 4.Kulay o Kolor 5.Tekstura 6.Volyum 7.Espasyo3. Linya4. Linya • Itinuturing na pinakasimple, pinakanuno, at pinakauniversal na paglikha ng sining-biswal. • Mga palatandaan itong nagpapakita ng direksyon, oryentasyon o mosyon ng isang likha.5. Linya • Itinuturing din itong isang omnipresenteng elemento na napakadinamiko ang pwersa sapagkat ito ang humahatak sa paningin kapag minamasdan ang obrang sining.6. Dalawang pangunahing klase ng linya Tuwid o Diretso Kurbado7. Ang mga posisyon ng tuwid na linya (ayon sa mga forma nito sa espasyo)8. Vertiko (Patayo) Horisontal (Pahalang) Diyagonal (Pahilis o Pahilig) Tuwid o Diretso9. Kurbado Solo Doble Kumbinado Mabilis Mabagal10. • Ang mga repitisyon o multiplisidad ng mga kurbadong linya ay nagpapatindi sa kilos, sigla at lakas. Nagbibigay ito ng emosyonal na intensidad, masimbuyong personalidad, dinamikong karakter, atbp.11. Mahina Malakas12. Valyu Degri ito ng kaliwanagan at kadiliman sa isang pinta o grafik.13. • Tinatawag na medyo malapit o malapit- lapit ang valyu kapag hindi lumalapat sa alinmang punto sa iskala ang mga valyu.14. Liwanag at dilim(chiaroscuro) • Kakaiba ito sa valyu. Efekto ng liwanag at dilim ang tinutukloy nito sa alinmang sining-biswal ayon sa kung paano humuhunab ang liwanag sa iba’t –ibang ibabaw na bahagi ng obra kapag nasisinagan.15. Kulay o Kolor • Ayon kay Webster, ito ay isang penomenon na liwanag o persepsyong biswal na nagbibigay tulong sa paningin para mapag-iba ang magkaparehong bagay. etc
1 5 1