Answers

  • Brainly User
2016-01-31T01:48:44+08:00
Speed of M1 (Mototcycle 1) = x kph
Speed of M2 (Motorcycle 2) = (x + 15) kph
Hours traveled = 5 hours
Total distance = 575 km

Equation:
5 (x + x + 15) = 575
5 (2x + 15) = 575
10x + 75 = 575
10x = 575 - 75
10x = 500
10x/10 = 500/10
x = 50

Substitute x 50 for x:
Speed of M1: x  =  50 kph
Speed of M2: x + 15 = 50 + 15 = 65 kph


The speed of Motorcyle 1 is 50 kph, while the speed of Motorcycle 2 is 65 kph.

To check:
Distance = Rate x Time

Distance traveled by Motorcyle 1:
   = (50 kph) (5 h)
   = 250 km

Distance traveled by Motorcycle 2:
   = (65 kph) ( 5 h)
   = 325 km.

Add the distance traveled by each Motorcycle from the same point / origin.

250 km + 325 km = 575 km
575 km = 575 km
1 4 1