Answers

2016-01-31T11:15:07+08:00
Ang isotionalismo ay isang kategorya ng mga pamh ugnayang panlabas na pinagsimulan at itinatag ng mga pinuno na nagpahayag at nanggigiit na ang pinaka maiinam na mga interes o kapakanan ng kanilang bansa ay higit na maipaglilingkuran o mahihihain sa pamamagitan ng pag iwas sa mga gawainng ibang bansa. 
0
2016-01-31T18:10:18+08:00
Ang isolasyonismo (Ingles: isolationism), na katumbas o kaugnay ng mga salitang pagbubukodpaghihiwalayseparasyonsegregasyonpaglalayopagkakabukod, opagkakalayo, ay isang pambansang patakaran ng pag-iwas sa pakikisangkot sa mga gawain ng ibang mga bansa. Ang isolasyonismo ay isang kategorya ng mga patakaran na pang-ugnayang panlabas na pinasimulan at itinatag ng mga pinuno na nagpahayag at naggigiit na ang pinakamainam na mga interes o kapakanan ng kanilang mga bansa ay higit na mapaglilingkuran o maihahain sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga gawain ng ibang mga bansa. Kung minsan ginagamit na panira ang katagang ito sa mga debateng pampulitika. Naniniwala ang mga isolasyonista na ang paglilimita sa pakikisangkot na pandaigidigan o internasyunal ay makakaiwas sa kanilang mga bansa na mahila papunta sa mga hidwaang mapanganib at hindi kanais-nais. Mayroong mga isolasyonistang naniniwala na ang kanilang mga bansa ay mas mahusay na mapaglilingkuran sa pamamagitan ng pag-iwas din sa mga pandaigdigang kasunduan na pangkalakalan o iba pang mga kasunduan ng pakikipagtulungang mayroong pagdamay.
0