Answers

2016-02-01T19:58:27+08:00
Ginamit niya ang ideya ng natural law  upang isulong ang paniniwala na ang absolutong monarkiya ang pinakamahusay na uri ng pamahalaan. Pinaniniwlaan niya ang pagkakaroon ng kaguluhan ay likas sa tao dahil dito, kailangan ng isang absolutong pinuno upang supliin ang ganitong mga pangyayari. Noong 1651, isinulat niya ang aklat na “Leviathan”. Inilarawan niya ang isang lipunan na walang pinuno at ang posibleng maging direksiyon nito tungo sa magulong lipunan.   Ang  tao ay kinakailangang pumasok sa isang kasunduan sa pamahalaan na kailangang iwanan niya ang lahat ng kaniyang kalayaan at maging masunurin sa puno ng pamahalaan. Dahil sa kasunduang ito, pangangalagaan  at poprotektahan  ng pinuno ang kanyang nasasakupan.
1 4 1