Answers

2016-02-01T22:42:51+08:00


Ang BERLIN BLOCKADE ---> ay naganap noong ika-24 ng Hunyo 1948 hanggang ika-12 ng Mayo 1949. Ito ay isa sa mga pangunahing pandaigdigang krisis na naganap noong panahon ng Cold War. Sa panahon ng multinational occupation ng Post-World War II sa Germany, hinarangan ng Soviet Union ang Western Allies' railway, mga kalsada, at mga access sa kanal para sa mga sekto ng Berlin sa ilalim ng Western control.

Nag-offer ang mga taga-Soviet na ilalaglag o kaya'y aalisin nila ang blockade (harang) kung iuurong ng mga Western Allies (kapanig) ang bago nilang ipinakilalang Deutsche mark na galing sa West Berlin.

0