Answers

The Brainliest Answer!
  • Brainly User
2016-02-02T06:59:18+08:00
Mas papanig ako sa paniniwala ni John Locke, sapagkat inihahayag nito na ang mga mamamayan ay may natural na karapatan sa buhay, pag-aari, at kalayaan.  Naaayon din sa kanyang paniniwala na ang mamamayan ay maaring mangatwiran lalo na at kung ang pamahalaan ay hindi kayang pangalagaan at ibigay ang natural na kaparapatan nito.  

Ayon kay Locke, kung ang mamamayan ay gagamit ng pangangatwiran ang makakarating siya sa isang pamahalaang mas mabisa sa pagtulong at pakikipag-ugnayan sa kanya.

Ang kaibahan ng kanyang paniniwala kay Hobbes, kung iyong nabasa ang paksang ito (kailangang basahin mo kasi madali namang maunawaan) ay hindi maaaring magrebelde o mangatwiran ang mamamayan sa kanyang pinuno, maayos man o malupit at hind makatwiran ang pamamahala nito.  
2 5 2