Nagkaroon ng suliranin sa pananalapi ang pamahalaang Espanyol nang masangkot ito sa himagsikan laban sa napoleon bonaparte kaya't noon 1851, itinaas nila ang halaga ng buwis at ibinaba ang gulang ng magbabayad nito. Ano ang naging reaksyon ng mga Pilipino tungkol dito?

1

Answers

2016-02-03T09:25:21+08:00
Nagalit ang mga Pilipino at sinubukang maghimagsik laban sa mga Espanyol
0