Answers

2016-02-04T18:36:03+08:00

KONSTITUSYON ---> ito ang katas-taasang batas ng Pilipinas. Ang pinagsama-samang mga alituntuning ito ang bumubuo sa kung ano ang entidad (entity).
1 2 1