Answers

2016-02-04T15:24:13+08:00
PAGLALARAWAN - Ito'y isang anyo ng pagpapahayag na 
naglalayong bumuo ng isang malinaw na larawan sa isip ng 
mga mambabasa o nakikinig. sa pamamagitan ng paggamit ng 
tiyak na salitang naglalarwan, gaya ng pang-uri at 
pang-abay, malinaw na naipakikita ang katangian ng tao, 
bagay, lugar o pangyayari na ating nakikita, naririnig o 
nadarama. 
- napapagalaw at napakikislot din ng 
paglalarawan ang ating mga guni-guni, imahinasyon at 
nakatatawag ng paningin at pansin ng mga mambabasa. 

MGA KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA PAGLALARAWAN 


1. May tiyak at kawili-wiling paksa 
2. Gumagamit ng wasto at angkop na pananalita. 
3. Malinaw na pagbuo sa mga larawang nais ipakita. 
4. Isinasaalang-alang ang pagpili ng sariling pananaw sa 
paglalarawan. 


Iba't Ibang pananaw na magagamit: 

a. distansya sa bagay na inilalarawan gaya ng agwat 
o layo nito 
b. kung nasa loob o labas 
c. ayon sa sariling palagay o damdamin ng 
naglalarawan bunga ng kanyang karanasan o ng 
karanasan ng ibang tao. 
d. ayon sa sariling palagay batay sa kanyang 
narinig o nabasa. 

5. Pumupukaw ng higit sa isang pandamdam: Paningin; 
pandinig; pang-amoy; panlasa at panalat. 
6. may kaisahan sa paglalahad ng mga kaisipang inilalarawan 
7. May tiyak na layunin sa paglalarawan. 

Mga Uri ng Paglalarawan 

1. Karaniwan o konkretong Paglalarawan - layunin nito ang 
magbigay ng kaalaman hinggil sa isang bagay ayon sa 
pangkalahatang pangmalas ng manunulat. Sa pamamagitan ng 
tiyak na salitang naglalarawan, naipakikita ang fisikal 
o konkretong katangian. Higit na bib\nibigyang - diin sa 
paglalarawang ito kung ano ang nakikita at hindi and 
nilalaman ng damdamin o kuru-kuro ng manunulat. 

2. Masining?abstraktong Paglalarawan - naglalayung pukawin 
ang guni-guni at damdamin ng mambabasa. Higit na 
nabibigyang diin dito hindi ang tiyak na larawang 
nakikita kundi ang makulay na larawang nililikha ng 
imahinasyon. Gumagamit ito ng mga salitang nagpapaganda 
rito gaya ng mga tayutay at iba pang mga salitang 
patalinhaga. 

Mga Halimbawa ng Masining o Pbstratikong Paglalarawan: 

1. Paglalarawan sa Tao 
- ... sapagkat si Susana'y mukhang angel ng 
kagandahan sa kanya... (Talulot sa pagas na 
Lupa - Landicho) 

2. Paglalarawan sa Damdamin 
- ...punung-puno ng nakatatakot na larawan ang 
kanyang ulo. (O Pangsintang labis - Tumangan) 

3. Paglalarawan sa Bagay 
- ... ang dambuhalang makinang iyon ay waring isang 
kapangyarihang nalalamon... (Makina - Marisa) 

4. Paglalarawan ng tanawin o Lugar 
- sa sinag ng bukang - liwayway ay tila nga naman 
nag-aanyayang kung paano ang bahay na malaki. 
Tisang balot ng lumot sa bubong ay tila 
nagliliwanag. pati ang kurtinang gagalaw-galaw sa 
marahang simoy ng hangin ay tila kumakaway. 
(Kasalan sa Malakaing bayan - Pineda) 

0