Answers

2016-02-06T13:43:14+08:00
Ang Repomasyon ay isang kilusang panrelihiyon na nag lalayong maghingi ng reporma sa simbahang katoliko

ang Kontra Repormasyon naman ay isang kilusang panrelihiyon ng simbahang katoliko na na lalayong panumbalikan ang tiwala ng mananampalataya

that's all I know
0
2016-02-07T08:11:50+08:00
Kontra repormasyon ni marthin d2 tinuligsa niya ang simbahang katoliko ang repormasyon nmn ay isang kilusang ibinunsod ang malaking pagbabaggo sa rilihiyon
0