Answers

2016-02-09T21:36:29+08:00


MAALAT ---> means salty in English, or nasobrahan sa paglagay ng asin

MAKUNAT ---> means matigas

MASUKAL ---> means madawag, or maraming damo sa paligid

MARUNONG ---> means may alam, matalino (smart in English)

MASINOP ---> means maingat sa buhay, masipag, or (careful, solicitous, or frugal in English)

0