Answers

2016-02-08T23:26:31+08:00
Ngayong K-12 meron sa TLE na agriculture.. dahil duto makikita nila kung gaano kahirap ang pag aagrikultura maaari itong makahikayat na pahalagahan ang mga pananim at mas malalaman nila ang mga paraan sa pag-aagrikultura, magugustuhan nila ang pagtatanim at doon nilanmakikita na magnda ang pag-aagrikultura.. yun po
1 2 1