Answers

2016-02-08T21:37:29+08:00


SETTLERS ---> ay tawag din sa kanila noong unang panahon bilang mga NOMADIC people.

Ang mga settlers --> ay mga taong nag-migrate na sa isang lugar at nakapag-establish na ng permanenteng tirahan sa nasabing lugar, at para doon na sila manirahan at magpakarami sa nasabing lugar.

0
2016-02-08T23:23:44+08:00
Early resident in new place: new resident of a place, especially a place that unpopulated or populated by people of a different race or civilization.
0