Answers

2016-02-09T19:44:22+08:00
Aarok - pagsukat sa lalim ng tubig gamit ang sariling katawan o ibang pansukat. Aba - dukha Aglahi - pangungutya o pagmamaliit ng isang lahi. Alumana - pag-aasikaso. Antak - matinding sakit mula sa natamong sugat. Armenya - bansa sa timog-kanlurang Asya na napapalibutan ng mga bansang Turkiya, Georgiya, Turkiya, Georgia, Iran at Azerbaijan. Balintuna-isang pahayag na sumasalungat sa umiiral na paniniwala. Bawa - bawal; bawas; bawat Berbanya - lugar na kathang-isip lamang ng may-akda Binabata - tinitiis na pagdurusa. Bulaos - ito ang daanan ng mga hayop tungo sa inuman at paliguan nila Bumbong - isang sisidlan nakaraniwang gawa sa kawayan. Daluhong - isang biglaang paglulusob Datay - nakaratay dahil sa sakit Dawag - baging na may maliliit, matitinik na bulaklak. Dayap - sitrus; halaman namay maasim nabunga Dumaratal - dumarating Dunong - talino o kaalaman Duruan - tusukan; tuhugan Garing - pangil ng elepante na matigas at kulay puti Gulod - mataas na pook, burol o talampas Hapag - mesa na gawa sa kawayan Hapo - paghingal dahil sa pagod Hibo - sulsol Hungkag - walang anumang laman Ihugos - ipababa ang isang bagay mula sa kinalalagyan nito gamit ang lubid. Ilog Jordan -ilog na nagsisilbing hangganan ng Israel at Jordan. Dumadaloy ito pa-timog mula Syria. Inimbulog - pinalipad pg mataas Kaniig - taong kinakausap ng matalik Kapara - kapareho Karbungko - batong matingkad at kulay pula Karosa - malaking karwahe Katad - pinatuyong balat ng hayop. Kawasa - matatag. Kinatigan - pinanigan o kinampihan. Kinaurali - nakipagsabwatan. Kuhila - taong taksil Labaha - matalas na kasangkapan na ginagamit bilang pang-ahit ng balbas o buhok. Lango - lasing Linsad - wala sa wastong pagkakalagay o 'di kaya ay pagkakapuwesto Luhog - pakiusap o pagsamo. Lunos - pagkaawa; hindi lumiliyab na kahoy. Magkamayaw - magkaroon ng gulo Magniig - malapit na kaugnayan ng dalawang tao Malirip - masisid nang malalim; mapagbulaybulayan. Mapugto - maputol; huminto o tumigil Mili - sapagkat Munsing-munsing - maliliit o mumunli. Muog - tanggulan Nabahaw - ang paggaling ng sugat Naduhagi - nabigo. Nagahis - nadaig ng lakas o kapangyarihan Nag-inot - dahan-dahan. Nagpisan - magkasamang manirahan sa iisang tahanan. Nagulantang - nagulat. Nakatalos - nakaunawa. Nahapis - nalungkot; naawa sa sarili Namitig - napulikat. Napaghulo - napag-isipan o nasuri Napaglining - napag-isipang mabuti; napagbulaybulayan. Natilihan - natigilan. Nilalik - bakal o kahoy na ang hubog ay pinakinis. Nililimi - sinusuring mabuiti Nagnuynoy bulay-bulayin. Natambad - nalantad Olikornyo - ibong pinangangalagaan ng tao Pagkadaop - pagkakalapat ng mga kamay tulad na lamang ng nagdarasal; pagkasanib Pantas - matalinong tao Piedras Platas - puno na likhang-isip ng may-akda Prasko - isang bote na karaniwan ay kulay berde at nilalagyan ng tubig o alak. Renda - istrap na nakakabit sa magkabilang dulo ng bara sa bibig ng kabayo upang ito'y makontrol. Salaghati - sama ng loob. Salamisim - alaala. Saliwa - magkabaligtad na pares. Sampaga - sampaguita. Sangkalan - isang blokeng ginagamit na hiwaan. Sansalop - sukat na katumbas ng tatlong litro Sapala - imposible o hindi maaaring mangyari. Sapin-sapin - nagkapatong-patong. Simboryo - bubong nahugis kalahating bilog. Siphayo - pang-aapi. Suson - isang panloob nakasuotan Sutla - pine, makintab at malambot na sinulid o sedang gawa mula sa himaymay ng silkworm. Tabor - bundok sa Hilagang Israel malapit sa Nazareth na may 1,929 talampakan ang taas. Tinangisan - pag-iyak dulot ng matinding pagdadalamhati. Tinitikis - sinasadya Tumalima - sumunod Tumok - ang malagong pagtubo ng dame Ukilkil - panggigiit Umugin - bugbugin Uslak - hangal; tanga
2 5 2