Answers

2016-02-09T22:25:22+08:00


IPINANGALANDAKAN --> means ipinagyabang (Ipinangalandakan niyang anak siya ng isang mayamang negosyante.)

NAGLABU-LABO ---> means nagkagulo (Naglabu-labo ang mga preso sa loob ng kulungan.)

IKINUNDAY-KUNDAY ---> means to move the hands gracefully like in doing the kumintang in English.

(Ikinunday-kunday niyang maigi ang kanyang mga kamay habang kasayaw ang kanyang kasintahan.

HUMILIS ---> means imbes na diretso, ito'y nag-slide patungo sa isang side (Habang ako'y gumagawa ng liham, natabig ng kapatid ko ang aking kamay kaya humilis ang aking sulat.)

NAILIMBAG ---> means nailathala (Ang Bibliya ay ang pinakaunang aklat na nailimbag sa buong mundo.)

MANUNGKULAN ---> means magsilbi bilang isang puno sa pamahalaan (Ang manungkulan bilang pangulo ng isang bansa ay isang maselang tungkulin.)

KABULUHAN ---> means kahalagahan (May kabuluhan ang bawat isang tao na ginawa ng Diyos para mabuhay sa mundong ito.)

KINAAANIBAN ---> means kinabibilangan (Ang alta sosyudad ay kinaaaniban ng mga taong nabibilang sa mga kilalang angkan sa ating bayan.)

NAGPAKADALUBHASA ---> means nagpraktis ng maigi para maging eksperto sa larangan ng medisina or siyensya. (Siya ay pinag-aral ng kanyang mga magulang sa Harvard University at nagpakadalubhasa para maging isang tanyag na duktor sa mata.)

DINADALUYAN ---> means dinadaanan (Ang mga ugat natin sa buong katawan ang siyang dinadaluyan ng ating dugo.)0