Answers

2016-02-10T10:08:26+08:00
Sa unang ani ni Kabesang Tales, ipinag-utos ng isang korporasyon ng mga prayle na agawin ang lupang kaniyang sinasaka. Dahil manglaban sa mga makapangyarihang prayle, pumayag siyang magbayad ng taunang buwis. Naging maganda ang ani ni Tales sa kasunod na taon. Ito ang naging dahilan kung bakit tinaasan ang buwis na kaniyang binayaran.Dahil sa matinding pagsisikap ay nakamit niya ang kaniyang pangarap na tumira sa mataong lugar sa bayan ng Sagpang at mapag-aral ang kanyang dalawang anak. Nakita ng kaniyang mga kanayon ang kaniyang kasipagan kung kaya't pinagkaisahan siyang maging cabeza de barangay. Ang pangunahing tungkulin ng isang kabesa ay ang maningil ng buwis sa kaniyang barangay.Sa kanyang paninilbihan bilang kabesa ay tila nawalan siya ng bibig magagamit upang ipahayag ang kaniyang saloobin. Tila nawalan siya ng karapatang ipagtanggol ang sarili sapagkat binabayaran niya buhat sa sariling bulsa ang mga nakatalang hindi nakapagbayad, na ang iba ay patay na at ang iba naman ay lumipat na ng tirahan. Dahil sa kalagayang ito ay unti-unting naghirap sina Tales at hindi natuloy ang pagpapa-aral kay Huli.
0
2016-02-10T10:52:11+08:00
Sfdddddddddddddddddddddddddddddddd
0