Answers

2016-02-10T20:08:07+08:00

REPORMASYON ---> ay isang akto o proseso para mapabuti ang isang bagay, o isang tao sa pamamagitan ng pag-aalis o pagtatama sa mga kamalian, o problem, at iba pa.

Iniugat kay MARTIN LUTHER ang unang yugto ng Repormasyon dahil siya at si John Calvin ang siyang namuno sa Repormasyon na isang rebolusyong relihiyoso na naganap sa Kanluraning Simbahan noong ika-16 daang-taon (century). Ang nasabing Repormasyon ay nagkartoon ng malawakang political, ekonomikal at epecto sosyal, at ito rin ang nagging basehan sa pagtatayo ng Protestanismo, na isa sa tatlong mayor o pangunahing sanga ng Kristiyanidad.

5 3 5