Answers

2016-02-12T00:08:19+08:00

Kung mawawala lang ang "graft and corruption" sa ating bansa, masasabi ko sigurong maunlad na ang ating sistema, ngunit hanggang ang nasabing kapangitan sa gobyerno natin ay umiral pa rin, masasabi kong HINDI!!!
0
2016-02-15T20:22:49+08:00
Ofcourse,Kung pipiliin natin ang karapatdapat na mamuno sa ating bansa at kapag lahat ng tao sa ating bansa ay nagkakaisa at nagtutulungan
0