Answers

2016-02-14T16:42:12+08:00
Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mangongolonya. Ang kolonyalismo ay madalas na naihahalintulad sa Imperyalismo ngunit ang dalawa ay mayroong pagkakaiba.
0
2016-02-14T16:49:27+08:00
''MAAARING MAGSILBING BASENG PANGKALAKALAN O PANGMILITAR ANG KOLONYA.MAYROON DIN ITONG GAMIT SA PAGLALAKBAY NG MGA TAO SA ATING BANSA.

0