Answers

2016-02-14T18:36:34+08:00
1920s – pagsibol ng tatlong pinakamahalagang tao na malaki ang naging papel sa nasyonalismo sa India MGA SALIK SA PAG-USBONG NG NASYONALISMO Racial arrogance – pagtrato sa mga Indian bilang second class citizens, pagbibigay ng pinakamahirap na trabaho sa mga Indian (e.g., Heneral Mayo) Edukadong mga Indian – nagtatag ng nasyonalista movement Anti-Westernization – pagkawala ng respeto ng Britanya sa kulturang Indian British modernization – nakatulong sa komunikasyon at transportasyon Indian Association 1885 – nauwi sa Indian National Congress Lord Curzon (Viceroy 1898-1905) - mababa ang tingin sa Indian, walang representasyon Division of Bengal 1906 – hinati ang rehiyon, para sa mga Indian mas mahalaga sa kanila ang pagiging kabilang sa rehiyon kaysa sa kabuuang bansa.
0