Answers

2016-02-15T02:56:09+08:00
Sa paglakas ng Europa ay unang salik na lumakas ay ang mga bourgeoisie, mga taong mananalakal, shipower, banker, taong nagpapautang sa mga panginoong may lupa. Dahil dito, sila ay naghanap ng taong malalakas ang koneksyon na kung saan ay Hindi sila magagambala ng sino man, kaya kumampi sila sa hari. Noon sa Europa, ang pinakamakapangyarihang tao ay ang panginoong maylupa, nang ito'y nangyari, ay nakapondo ang hari ng mga buwis sa kanyang nasasakupan na kung saan ay nakabayad ito ng mga militar na tapat na maglilingkod sa kanya na kayang tapatan o labanan ang mga knight ng mga panginoong maylupa. Dito nagsimula ang unti-unting paghina ng kapangyarihan ng panginoong maylupa at paglakas ng hari
0