Answers

  • Brainly User
2016-02-15T11:02:53+08:00
pagsili-in - silain, sakmalin

hihimay - mag-aalis; magtatalop

mapaknit - mawala; maglaho

marawal - kahihiyan

tigib - lubos    (tigib-sakit  ay walang kasingsakit)

tanggulan - depensa, tagapagtanggol, tagaprotekta

maagnas - matunaw

pumulas - kumawala

naamis - naapi

Sanggunian:  Pinagyamang Pluma (Grade 8) ng Phoenix Publishing, at Diksyunaryong Pilipino-Pilipino (Julio Silverio-NBS) mula sa aking aklatan :-) 1 5 1