Answers

The Brainliest Answer!
2014-07-08T21:24:07+08:00
Lokasyon-tumutukoy sa  kinaroroonan  ng mga lugar sa daigdig
Lugar-tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook
Rehiyon- bahagi ng daigdig na pinabubuklod na mga magkakatulad na katangiang pisikal o kultural
Interaksyon ng tao at kapaligiran- ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang kanyang taglay na kanyang kinaroroonan.
Paggalaw-ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar, kabilang din dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan.

8 4 8
2014-07-08T22:18:00+08:00
Ang 5 Tema ng Heograpiya
LOKASYON-Ito ay tumutukoy sa kaugnayan ng lokasyon sa isang lugar. 

LUGAR-Ito ay tumutukoy sa mga katangiang pisikal ng mga lugar katulad ng mga anyong lupa at bahaging tubig,klima,lupa pananim at hayop. 

INTERAKSYON NG TAO AT KAPALIGIRAN-Ito ay tumutukoy sa mga pagbabagong ginawa ng tao sa kanyang kapaligiran at mga pagbabago na patuloy pang isinasagawa. 

GALAW NG TAO-Ipinapaliwanag kung bakit mahalaga ang mga galaw na ito at pinag-aaralan ang epekto sa mga lugar na tinitirhan at nililipatan. 

MGA REHIYON-Pinag-aaralan ng heograper ang hitsura at mga pagkakaiba sa katangiang pisikal ng lugar. 
5 3 5