Answers

2016-02-16T19:05:08+08:00
Isolationism - is a category of foreign policies institutionalized by leaders who asserted that their nations' best interests were best served by keeping the affairs of other countries at a distance.
0
in tagalog po?
Isolationism - ay isang kategorya ng mga banyagang patakaran itinatag sa pamamagitan ng mga lider na asserted na ang kanilang mga bansa ' pinakamahusay na interes ay pinakamahusay na nagsilbi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gawain ng iba pang mga bansa sa layo.
ty po
2016-02-19T20:18:02+08:00
Paghihiwalay ng bansa mula sa daigdig...
0