Answers

2016-02-17T21:30:17+08:00
Ang kolonyalismo ay ang mga nanakop ng mga kolonya
0
Ang IMPERYALISMO po ay ang " Panghihimasok ng makapangyarihang bansa sa mahinang bansa . "
2016-02-17T21:37:56+08:00
Ang NASYONALISMO ay damdaming makabayan na maipapakita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa Inang-bayan.

ang KOLONYALISMO ay ang pananakop sa ibang bansa upang mapanatili ang yaman ng bansa

0
Ang Kolonyalismo ay ang di-tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mangongolonya.... Ang Imperyalismo naman ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o control na pangkabuhayan at pampolitika sa ibang mga bansa