Answers

2016-02-18T07:38:48+08:00
Ug Island 
Iligan City 
Ika-17 ng Enero, 2010 
Gng. Lorena D. Sanchez 
Iligan City 
Kagalang-galang na Gng. Sanchez: 
Isang magandang araw po ang ipinaaabot ko sa inyo. 
Ako po ay nagtapos ng high school noon 
Gng. Lorena D. Sanchez 
Iligan City 
Kagalang-galang na Gng. Sanchez: 
Isang magandang araw po ang ipinaaabot ko sa inyo. 
Ako po ay nagtapos ng high school noong nakaraang Marso sa Iligan City East High School . Wala na pong pangtustus ang aking mga magulang para sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Wala pong trabahong permanente ang aking ama kaya po kami kinakapos sa buhay. 
Sumulat po ako sa inyo upang mag-aplay ng trabahong kaswal sa inyong tanggapan. Gusto ko po sanang makapag-ipon para sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Anuman pong trabaho ang maari nyong ibigay sa akin ay aking pagbubutihan at gagawin ang lahat ng aking makakaya. 
Maraming salamat po sa anumang tulong na maibibigay ninyo sa akin. Tatanawin kong malaking utang na loob. 
Sumasainyo, 
Hazel Jade E. K
1 5 1