Answers

The Brainliest Answer!
2016-02-20T09:30:05+08:00

This Is a Certified Answer

√ó
Certified answers contain reliable, trustworthy information vouched for by a hand-picked team of experts. Brainly has millions of high quality answers, all of them carefully moderated by our most trusted community members, but certified answers are the finest of the finest.
Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng lipunan na kailangang pagtuonan ng pansin ng pamahalaan dahil dito nahuhubog ang mga kabataan na pwedeng maging malaking kayamanan sa hinaharap. Mapapabuti lamang ang aspetong edukasyon kapag bibigyan ito ng sapat na pondo, pananaliksik at pansin ng pamahalaan lalung-lalo na sa uri ng edukasyon na nakukuha ng mga mag-aaaral sa pampublikong paaralan.
2 4 2
2016-02-20T15:45:28+08:00
Train the teachers, build sufficient classrooms.
0