Answers

2016-02-21T19:17:25+08:00
Civil disobedience ,ahimsa,satyagraha. at iba pa.pinatunayan niya na ang rebolusyon ay di dapat madugo at violence kundi sa pamamagitan ng pag boycott, protest at iba pa. sinubuk niya ang kakayahan ng kanilang bansang India kung ito ba ay makakabangon at nakabangon nga.
0
2016-02-21T19:31:27+08:00
Tinuruan niya ang mamamayan na humingi ng kalayaan na hindi gumagamit ng karahasan, dahil naniniwala siya sa ahimsa(lakas ng kaluluwa) at satyagraha sa pakikipaglaban. Hindi rin niya sinang-ayunan ang pagtatanggi sa untouchables at sati para sa kababaihan. Ipinakilala rin niya ang paraang civil disobedience kung saan ay hinikayat niya ang mga Indian na magbokyot o huwag bumili ng mga kalakal o produktong Ingles lalo na ang telang negosyo nila. Isinagawa rin niya ang pag-aayuno o hunger strike upang makuha ang atensiyon ng mga Ingles at upang mabigyan ng agarang-pansin ang kanilang kahilingang lumaya...
0