Answers

2016-02-21T19:24:20+08:00
Maliwanag
Bitag
Bihag
Umilag
Dilag
Patag
0
tama ....lahat ng mga salita nsyan ay nagtatapos sa ag
Thank you!
2016-02-21T19:52:16+08:00
Bagabag
Ilag
Tiwalag
Lagalag
Libag
Kumag
Tayag
0