Answers

2016-02-21T21:13:59+08:00

Mga Tauhan:

*Simoun
Ang mapagpanggap na mag-aalahas na nakasalaming may kulay

*Isagani
Ang makatang kasintahan ni Paulita

*Basilio
Ang mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Juli

*Kabesang Tales
Ang naghahangad ng karapatan sa pagmamay- ari ng lupang sinasaka na inaangkin ng mga prayle

*Tandang Selo
Ama ni Kabesang Tales na nabaril ng kanyang sariling apo

*Ginoong Pasta
Ang tagapayo ng mga prayle sa mga suliraning legal

*Ben-zayb
Ang mamamahayag sa pahayagan

*Placido Penitente
Ang mag-aaral na nawalan ng ganang mag-aral sanhi ng suliraning pampaaralan

*Padre Camorra
Ang mukhang artilyerong pari

*Padre Fernandez
Ang paring Dominikong may malayang paninindigan

*Padre Florentino
Ang amain ni Isagani

*Don Custodio
Ang kilala sa tawag na Buena Tinta

*Padre Irene
Ang kaanib ng mga kabataan sa pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila

*Juanito Pelaez
Ang mag-aaral na kinagigiliwan ng mga propesor; nabibilang sa kilalang angkang may dugong Kastila

*Makaraig
Ang mayamang mag-aaral na masigasig na nakikipaglaban para sa pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila ngunit biglang nawala sa oras ng kagipitan.

*Sandoval
Ang kawaning Kastila na sang-ayon o panig sa ipinaglalaban ng mga mag-aaral

*Donya Victorina
Ang mapagpanggap na isang Europea ngunit isa namang Pilipina; tiyahin ni Paulita

*Paulita Gomez
Kasintahan ni Isagani ngunit nagpakasal kay Juanito Pelaez

*Quiroga
Isang mangangalakal na Intsik na nais magkaroon ng konsulado sa Pilipinas

*Juli
Anak ni Kabesang Tales at katipan naman ni Basilio

*Hermana Bali
Naghimok kay Juli upang humingi ng tulong kay Padre Camorra

*Hermana Penchang
Ang mayaman at madasaling babae na pinaglilingkuran ni Juli

*Ginoong Leeds
Ang misteryosong Amerikanong nagtatanghal sa perya

*Imuthis
Ang mahiwagang ulo sa palabas ni G. Leeds

0
2016-02-22T01:06:27+08:00
El filibusterismo Mga tauhanSimounKabesang TalesBasilioDon CustodioBen ZaybPadre FlorentinoDonya VictorinaPlacido PenitenteIsaganiPaulita GomezPadre IreneTandang SeloPadre CamorraPadre SalviJuliJuanito PelaezPadre FernandezPepayHermana PenchangHermana BaliDon TiburcioMacaraigQuirogaGinoong LeedsTadeoTanoDon Timoteo PelaezPecsonGobernador GeneralCapitán TiagoFather MillonFather Hernando de la SibylaSandoval
0