Answers

2016-02-23T18:33:47+08:00
Thomas Hobbes *kalikasan ng tat o - ang tao ay likas na makasarili *Karapatan ng Tao - higit na mahalaga ang kaayusan kesa sa karapatan ng tao *Kapangyrihan ng Tao - ang pamahalaan at dapat na magtangan ng nakakatakot na kapangyarihan (tulad sa kanyang akda na LEVIATHAN) *Kasunduang panlipunan - may kadunduan ang pamahalaang pananatilihin ang kaayusan sa lipunan kung isusuko sa kanya ng tao ang mga karapatan nito *Uri ng Pamahalaan - monarkiya John Locke * - may kakayahan ang tao na mstuto mula sa karanasan at pagpapaunlad ng sarili * - may 3 likas na karapatan ang tao , ang buhay, kalayaan at pagmamay - ari * lehitimo ang kapangyarihan ng pamahalaang may pahintulot ng mamamayan * - may karapatan ang tao na mag-alsa laban sa pamahalaan * -nagsasariling pamahalaan.
1 5 1