Answers

2016-02-23T19:39:07+08:00
TAPI (Technology Application and Promotion Institute)
- ipromote ang komersiyal ng mga teknolohiya at iba pang mga operating units ng kagawaran.
- pagtataguyod ng epektibo at mahusay na idea patungo sa paggamit ng imbensyon at mga serbisyo.
- magkakaugnay na IP na serbisyo
- pagppromote sa pagkamalikhain
- padaliin ang mga gawain sa pamamagitan ng teknolohiya
- Pagppromote ng mga partnership at ugnayan
0