Answers

2016-02-26T17:30:07+08:00
Ang pagkakatatag sa United Nations ay nakatulong upang wakasan ang Ikalawang digmaang pandaigdig. Naging daan din ito upang makabangon at maiwasan ang hidwaan sa pagitan ng demokrasya at komunistang digmaan ng ideolohiya.

May apat na mahahalagang layunin ang UN:

- Panatilihin ang pandaigdigang kapayapaan at katiwasayan.

- Pagyamanin ang maayos na pagsasamahan ng mga bansa batay sa pantay pantay na karapatan.

- Makipag tulungan sa paglutas ng mga pandaigdig na suliraning pangkabuhayan,panlipunan,pangkalinangan at sa pagtataguyod ng mga karapatang pantao at pangunahing kalayaan para sa lahat.

-Magsilbing isang sentro para sa pagsasaayos ng gawain ng mga bansa upang makamit ang mga layuning ito.
9 4 9