Answers

2016-02-27T22:38:57+08:00
Ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand at sa kanyang asawa habang naglilibot sa Bosnia noong Hunyo 28, 1914 ang naging dahilan ng alitan sa pagitan ng Serbia at Austria-Hungary sa dahilan na hindi nagbigay babala ang pamahalaang Sebia sa pamahalaang Austria-Hungary kahit nakarating sa ilang opisyal ng Serbia ang planong pagpatay.

Bilang resulta, nagbigay ang Austria-Hungary ng babala sa Serbia na matatanggap nila ang nais mangyari ng Austria-Hungary sa loob ng 48 oras.

Noong Hulyo 28, 1914 nagdeklara ng digmaan ang Austria-Hungary laban sa Serbia upang parusahan ito.

Agosto 1, 1914 nagdeklara ng digmaan ang Germany laban sa Russia nang magpadala ng hukbong militar si Tsar Nicholas II.

Sinundan ito ng digmaan sa pagitan ng Germany at France noong Agosto 3, 1914.

Agosto 4, 1914 nagdeklara ng digmaan laban sa Germany ang Great Britain. Sa taon ding ito nagsimula ang trench warfare, isang taktika ng pakikipaglaban kung saan gagawa ng linya ng depensa ang magkalaban na magkaharap sa isa't-isa.

Sa simula, nagdeklara ang US na walang papanigan sa anumang alyansa.

Noong Mayo 1915 pinalubog ng submarino ng Germany ang Lusitania, isangbarkong british. Namatay ang 1, 198 katao rito kabilang ang 128 Amerikano. Nagpupuyos ng galit ang US laban sa Germany.

Noong 1915 nagawang pigilan ng Turkey ang pagtatangka ng Allies na buksan ang Dardanelles.

Bukod dito, ang mga barko at negosyong ameikano ay nagpautang ng $ 1.5 bilyon sa Allies.

Allies mga bansang nagkakaisa upang labanan ang Germany, Austria-Hungary, Bulgaria at Imperyong Ottoman na kabilang sa Central Powers

Kabilang sa Allies: 
Great Britain, France, Russia at kinalaunan, US, Italy at Japan

Nangamba ang US na hindi nito mabawi ang halagang pinautang kung sakaling matalo ang Allies sa digmaan. Ang tanging solusyon ay anng pumang ang US sa Allies

Naganap ang pagsali ng US sa digmaan laban sa Germany noong Abril 6, 1917

Sa pagsali ng US lalong lumakas ang Allies at tuluyang natalo ang Germany. Naganap ang pagkapanalo ng Allies bagama't umurong sa digmaan ang Russia noong Nobyembre 1917 ng lagdaan nito ang Treaty of Brest-Litovsk noong Marso 3, 1918. Nangyari ito matapos magtagump si Lenin at ang Rebolusyong Bolshevik

Noong Nobyembre 11, 1918 natigil ang labanan ng pansamantala nang magkaroon ng armistice o pansamantalang itigil ang labanan

Noong Enero 18, 1919 nagwakas ang Unang Digmaang Pandaigdig matapos lagdaan ang Treaty of Versailles

**************************************************************
I hope this helps
*^_^*
8 3 8