Answers

2016-02-29T18:02:39+08:00

Naghimagsik ang magkasapi na rebelyong Taiping noong dekada 1850 laban sa mga Manchu na hinangad nitong pabagsakin.
Pinangunahan ito ni Hung Hsiu Ch'uan na naghangad iluklok ang sarili bilang bagong emperador ng isang bagong dinastiya na tinawag na T'ai Ping o Great Peace.
May bahid na impluwensiyang Kristiyanismo ang rebelyong ito na naghangad baguhin ang tradisyon ng lipunang Tsino.
REBELYONG BOXER (1990)

Sumuporta sa nga Manchu at bumatikos sa mga kanluranin.
Layunin nito na palayasin ang mga mapanghimasok at mapagsamantalang kanluranin.
Sun Yat Sen

Pangunahing nagsulong ng demokrasya at repulikanismo sa China.
Tinaguriang "Ama ng Republikang China".
Sa pamamagitan ng kanyang liderato, prinsipyo at gabay, naitatag ang Republika ng China noong Oktubre 10, 1911.
Itinatag ang Partido Kuomintang o Nationalist party noong 1912.
Namatay si Sun Yat Sen noong Marso 12, 1925.
Heneral Chiang Khai Shek

Itinanghal na lider ng Kuomintang.
Pagkatapos talunin ang mga warworld, hinarap niya ang mas matinding kalaban, ang mga komunista na pinamumunuan ni Mao Zedong
Mao Zedong

Kabilang siya sa nagtatag ng Partido Komunista ng China sa Shanghai noong 1921.
Pagkatapos ng digmaan (Hapones-China), muling naglaban ang mga komunista at nasyonalista sa isang digmaang sibil.

NAYONALISTA- tinulungan ng United States
KOMUNISTA- tinulungan ng Russia

nagwagi ang mga Komunista at noong Oktubre 1, 1949 naitatag ang People's Republic of China sa Peking sa pamumuno ni Mao Zedong bilang Chairman.
sa pagkapanalo ni Mao,at pagkatatag ng People's Republic of China, napalayas ang mga kanluranin sa China at nakamtan nila ang kanilang ganap na kalayaan at dignidad.
Hapon

Upang pigilin ang pagpasok ng Kristiyanismo, nag-utos ang Tokugawa na isara ang Japan sa mga kanluranin. Tinawag itong "sakoko" o pagsasara ng daungan.
Sa pamamagitan ni Commodore Matthew Perry, muling nagbukas ang Japan noong 1853. Hindi nagtagal, bumagsak ang pamahalaang Shogunato at muling nailuklok sa kapangyarihan ang emperador ng Japan.
Mutsuhito- emperador ng Japan na noong panahong iyon ay 14 taong gulang pa lamang siya.
Meiji Restoration- tawag sa kanyang pagkaluklok.

Sa pagkakataong ito, ang dating negatibong tugon ng mga hapones sa pagpasok ng Kristiyanismo noon ay napalitan ng positibong pagtugon matapos ang Meiji Restoration.
Sa pamamagitan ng MODERNISASYON at WESTERNISASYON, limakas ang Japan at madali niyang naipamukha sa nga kanluranin na siya ay katapat na nila.
Ang pagiging malakas ng Japan ay napatunayan nang tinalo nito ang dalwang dambuhalang bansa, ang Russia at China.
SINO-JAPANESE(1894-1895)- pinagawayan kung sino ang mananaig sa Korea.
RUSO-JAPANESE(1904-1905)- nagdigmaan upang makontrol ang Manchu na lalawigan naman ng China.

5 4 5