Answers

2016-02-29T19:26:58+08:00
Ang demokrasya ay isang uri ng sistemang panlipunan na kung saan ang desisyon ng pamahalaan ay nakadepende lamang sa desisyon ng nakararami. Ang mga mamamayan din ang nagdedesisyon sa pagpili kung sino ang ihahalal na pangulo sa pamamagitan ng botohan o eleksyon. Sa pagpili ng ihahalal, ang mga mamamayan ay bumoboto at ang siyang may pinakamaraming boto ay tatanghaling panalo. Ang mga taong kabilang sa pamayanang nagpapatupad ng demokrasya ay may pantay-pantay na karapatan sa kabila ng estado sa buhay.
0
2016-02-29T19:58:31+08:00
Para mapakinggan ang mga tao
0