ANO ANG KAHULUGAN O TAMANG SAGOT SA MGA NAKA "" ?

1. Ang batang pinalaki sa paraan kung saan ang "hatol ay salat" ay madalas hindi maitama ang mga pagkakamali.
a.) kulang sa pera
b.) kulang sa pagmamahal
c.) kulang sa disiplina
d.) kulang sa pang-unawa
Note: Nalilito ako kung 'c' or 'd' yung sagot.

2. Ang ilan sa kabataan ngayon, "inaakala pa lamang ang hilahil" ay umaayaw na.
a.) naiisip pa lamang ang hirap
b.) naiisip pa lamang ang kasama
c.) ipinagpalagay pa lamang ang kahihitnan
d.) ipinagpapalagay pa lamang ang mga utos
Note: nalilito ako kung 'a' or 'c' yung sagot.

3. Masakit isipin na may mga batang masunod lamang ang kanilang gusto pati "luha ng ina'y hinamak".
a.) inaway ang nanay niya
b.) binalewala ang pagluha ng ina
c.) pinaluha ang ina
d.) isinaalang-alang ang pagluha ng ina
Note: Nalilito ako kung 'b' , 'c' or 'd' yung sagot.

1

Answers

2016-03-01T11:06:05+08:00
1. C
2. A
3. C
all in my own opinion..
0