1. bakit ang isang malaking kontinente ng Asya ay mayroong iba't ibang uri ng klima? mas nakabubuti ba ito o mas nakasasama?

2. Paano naaapektuhan ng monsoon sa Asya ang mga Asyano? Ipaliwanag nag kasagutan sa konsepto ng salik kultural?

3. Bigyan ng paghihinuha kung paanong ang mga pananim at behetasyon sa Asya ay nakedepende sa uri ng klima mayroon sa isang partikular na lugar o banasa. Magsagawa ng masusing pagpapaliwanag sa sagot

4. pansinin ang pigura ng direksyon ng monson na nasa itaas. ito ba ay makakapagbigay paliwanag sa sagot?


5. bakit mahalagang malaman ng mga pilipino ang ganitong kalagayan ng Pilipinas

1

Answers

2014-07-11T17:40:03+08:00
1. bakit ang isang malaking kontinente ng Asya ay mayroong iba't ibang uri ng klima? mas nakabubuti ba ito o mas nakasasama?

2. Paano naaapektuhan ng monsoon sa Asya ang mga Asyano? Ipaliwanag nag kasagutan sa konsepto ng salik kultural?

3. Bigyan ng paghihinuha kung paanong ang mga pananim at behetasyon sa Asya ay nakedepende sa uri ng klima mayroon sa isang partikular na lugar o banasa. Magsagawa ng masusing pagpapaliwanag sa sagot

4. pansinin ang pigura ng direksyon ng monson na nasa itaas. ito ba ay makakapagbigay paliwanag sa sagot?


5. bakit mahalagang malaman ng mga pilipino ang ganitong kalagayan ng Pilipinas

0
that person was looking for the right answer.....no jokess please!!! :)