Answers

2016-03-05T14:41:03+08:00
#Sawa - ayaw na / isang uri ng ahas #Kita - tanaw o nakikita o namamasdan / sweldo #Paso - epekto ng pagkakalapit sa mainit o napaso / lalagyan ng halaman #Tuyo - isang uri ng isda / hindi basa # Binasa - tinapunan ng tubig / Binasa ang salita o read
0
2016-03-05T14:41:53+08:00
MGA SALITANG MAGKAPAREHO ANG BAYBAY NGUNIT MAGKAIBA ANG KAHULUGAN
 1.Lobo-isang uri ng laruan
-isang uri ng hayop
2.Sawa -ayaw na
-isang uri ng ahas
3.Pino- isang uri ng puno
 - maliit na maliit
4.Pila- baterya
 - nanay
5.Kita- tanaw
 - sweldo
6.Paso- luma na
- lalagyan ng halaman
7.Pako- isang uri ng halaman
- gamit ng karpintero
8.Sulat- liham
- pagsasatitik ng iniisip
9.tuyo- isang uri ng isda
- hindi basa
10.Binasa- tinapunan ng tubig
 - tinignan
11.Mahal- mataas ang presyo
 - Gusto
12.Puno- puno na
 - puno
13.Upo- isang uri ng gulay
- umupo
14.Galing- may alam
- agimat
15. Tayo- tumayo sa inuupuan
- ako At iKaw 

SANA NAKATULONG
1 1 1