Answers

2016-03-06T13:08:21+08:00
Isang gabi ay nanaginip ang kanyang inang reyna na si Māyādevī , ng isang elepanteng may anim na pangil at may ulo na gaya ng sa rubi na nagmula sa kaitastaasang kalangitan at pumasok sa kanyang kanang tagiliran. Ipinaalam naman ng walong bhramin sa kanyang ama na ang bata ay magiging banal at makakamit ang perpektong karunungan. Nang lumipas ang panahon, nagpunta ang kanyang ina sa hardin ng Lumbini kasama ang kanyang mga alalay at nagtungo sa ilalaim ng puno ng "Śālā", at ang puno naman ay yumukod na naging gabay at tanganan ng inang reyna. Tumingala ang reyna sa kalangitan at sa pagkakataong yaon ay lumabas si Siddharta sa kanyang tagiliran at pagdaka'y humakbang ng pitong beses, at sa bawat hakbang nito'y may umusbong na bulaklak ng lotus. Sa pagkakataong ito ay itinuro niya ang kanyang kanang daliri patungong langit at nagwikang Hindi na siya muling ipanganganak pa at ito ang kanyang magiging huling katauhan at huhugutin niya mula sa pinaka ugat ang kadahilanan ng kapanganakan at kamatayan. 
0