Paano tayo magiging ligtas sa lahat ng lugar sa lahat ng pagkakataon?

1
magiging ligtas tayo sa lahat ng lugar at sa lahat ng pagkakataon kung tayo ay alerto at apagmatiyag sa isang partikular na lokasyon. Dapat din malakas ang pananampalataya natin kay jesus upang ilayo niya tayo sa lahat ng sakunang darating.

Answers

2016-03-06T14:13:33+08:00
Magiging ligtas tayo sa lahat ng lugar sa lahat ng pagkakataon kung tayong lahat ay palaging alerto sa lipunan na ating ginagalawan o kinatatayuan.
0